Trò chơi HOT nhất trong tháng
Super 7
Số 7 May Mắn

Wild Bandito
Băng Cướp Thế Kỷ

Mythof Phoenix
Thần Thoại Phượng Hoàng

Candy Witch
Phù Thủy Halloween

Innocent Classmates
Nữ Sinh Học Đường

Top người chiến thắng trong tháng
Super 7
Số 7 May Mắn

Wild Bandito
Băng Cướp Thế Kỷ

Mythof Phoenix
Thần Thoại Phượng Hoàng

Candy Witch
Phù Thủy Halloween

Innocent Classmates
Nữ Sinh Học Đường